Madicken

På avd. Madicken går barn som är 2-3 år.
 
Vi vill att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar och kompetens.

De viktiga byggstenarna i vår verksamhet är skapande, sång, lek, utevistelse och
utforskande IT.
​​​​​​​
Vi arbetar mycket med det vardagliga som av/påklädning, att äta med kniv och gaffel och att träna på toalettbesök.

Ansvariga:
​​​​​​​Sandra Jansson
Hanna Borgström
Anne Sikhammar