Skorpan

På avd. Skorpan går barn som är 1-2 år. Vi arbetar för att barnen ska känna;
  • Trygghet
  • Rutiner
  • Gemenskap
  • Kamratskap
  • Stärka barnens identitet
Ansvariga:
Jennifer Alm
Maja Gustavsson